Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Een stadsschool
De school wil zich als stadsschool profileren door een stadsgericht programma te organiseren, waardoor het mogelijk wordt actief bij te dragen aan de sociale cohesie. Het programma omvat onder andere:
  • het na schooltijd beschikbaar stellen van de speelplaats voor de kinderen uit de stad;
  • een jaarlijkse schoonmaakactie in de stad gekoppeld aan de landelijke actie ‘Nederland Schoon’;
  • jaarlijkse organisatie van een Vossenjacht, waarbij de stad het decor vormt;
  • activiteiten in het kader van ‘Actief Burgerschap’;
  • het onderhouden van goede contacten met de buren, waarbij we samenwerken met partners die zich in de stad bewegen: schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, politie, schoolarts, logopedie en fysiotherapie, maar ook woningstichting ‘Volksbelang’, gemeente Vianen en bibliotheek;
  • het beschikbaar stellen van de school ten behoeve van een Egbertus-openingsfeest alwaar ouders, kinderen en team elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten;
  • ouders de gelegenheid bieden elkaar onder schooltijd te ontmoeten in de ouderontmoetingsruimte van de school.
Vertel maar
Op vrijdag 14 december vindt de 2de creadag voor de groepen...
12december2018
Woensdag 12 december vindt er voor de ouders van kinderen...
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de school...