Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Privacy Statement

Anoniem bezoek
U kunt onze website anoniem bezoeken. Uw clickgedrag wordt geregistreerd en kan worden gebruikt voor statische doeleinden, marketingactiviteiten of om de inrichting van de website te optimaliseren. Hiervoor leggen wij geen individuele persoonlijke gegevens vast.
 
Registratie persoonlijke gegevens
Indien een bezoeker door het invullen van een aanvraag- of contactformulier persoonlijke gegevens verstrekt aan basisschool Egbertus dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Alleen geautoriseerde medewerkers van basisschool Egbertus hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Basisschool Egbertus zal persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend maken of verkopen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Basisschool Egbertus neemt daarbij de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens in acht.
 
Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Directie@egbertusvianen.nl
 
Contact webmaster
Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud dan wel technische aspecten met betrekking tot deze website, dan kunt u deze rechtstreeks mailen aan:
Directie@egbertusvianen.nl .
 
Wijzigingen
Basisschool Egbertus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en / of het privacy statement.
Vertel maar