Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Bestuur

Trinamiek

De Egbertusschool maakt deel uit van de Stichting Trinamiek. Trinamiek is een veelkleurige groep van 23 scholen in IJsselstein,  Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vijfheerenlanden, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een katholieke-, neutraal-, bijzondere-, of openbare signatuur. Naast de scholen voor basisonderwijs heeft Trinamiek een speciale school voor basisonderwijs en een Onderwijs Expertise Centrum (OEC). Trinamiek telt zo'n 4.400 leerlingen en ruim 500 medewerkers. Trinamiek heeft een professioneel Servicebureau dat het bestuur en de scholen ondersteunt. De eindverantwoordelijkheid is belegd bij het college van bestuur (CvB). Meer informatie over Trinamiek staat op www.trinamiek.nl .
Vertel maar