Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Bestuur

Trinamiek

De Egbertusschool maakt deel uit van de Stichting Trinamiek. Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een katholieke-, neutraal-bijzondere-, of openbare signatuur. Naast de scholen voor basisonderwijs heeft Trinamiek een speciale school voor basisonderwijs met een OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).

Trinamiek telt zo'n 4.750 leerlingen en ruim 500 (voornamelijk parttime) medewerkers.

Ieder kind is uniek en met een lerende organisatie wil Trinamiek boeiend onderwijs realiseren voor elk kind. Trinamiek wil in verbinding met de omgeving zijn, van buiten naar binnen, toekomstgericht en anticiperend. Diversiteit staat hoog in het vaandel. De scholen verschillen in velerlei opzicht. Wat zij met elkaar delen is de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Trinamiek bouwt aan lerende scholen die voortdurend werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Trinamiek heeft een professioneel servicebureau dat het bestuur en de scholen ondersteunt.

De eindverantwoordelijkheid is belegd bij een tweehoofdig College van Bestuur (CvB) en bij de Raad van Toezicht (RvT). Meer informatie over Trinamiek staat op www.trinamiek.nl .
Vertel maar
13juli2020
Vrijdag 17 juli start de zomervakantie. De kinderen zijn om...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...