Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Team

Administratieve ondersteuning                      op maandag

Tonny Bos tonny.bos@egbertusvianen.nl
 
Directeur
Ben van der Werf directie@egbertusvianen.nl
 
Groepsleerkrachten
Esli Atteveld esli.atteveld@egbertusvianen.nl
Eszter Baranyai eszter.baranyai@egbertusvianen.nl
Daniëlle Boekensteijn danielle.boekensteijn@egbertusvianen.nl
Babs van Herreveld babs.vanherreveld@egbertusvianen.nl
Dilys Hoogenraad dilys.hoogenraad@egbertusvianen.nl
Ramona de Jong ramona.dejong@egbertusvianen.nl
Rebecca Kruik rebecca.kruik@egbertusvianen.nl
Marieke Ohm marieke.ohm@egbertusvianen.nl
Nikole van den Tempel nikole.vandentempel@egbertusvianen.nl
Myrna van Thiel myrna.vanthiel@egbertusvianen.nl
 
Taken en verantwoordelijkheden anders dan groepsleerkracht
Ben van der Werf Arbo-coördinator
Marieke Ohm en Ben van der Werf BHV-er
Esli Atteveld ICT-coördinator
Eszter Baranyai Kunst- en cultuurcoördinator
Marieke Ohm Rekenspecialist
Ramona de Jong ‘Rots en water’-specialist
Daniëlle Boekensteijn Talentcoach
 
De rekencoördinator maakt samen met de intern begeleider en directeur deel uit van het Managementteam (MT). Ieder denkt vanuit zijn/haar eigen expertise mee over schoolontwikkeling.
 
ICT-medewerker vanuit Trinamiek
Jacco van de Torre  
 
Intern Begeleider                                           op donderdagen, vrijdagmorgen of –middag
Gert-Marijn van Loon ib@egbertusvianen.nl
 
Gert-Marijn gaat per 8 maart tot aan de zomervakantie met ouderschapsverlof. Zijn taken worden waargenomen door:
Siety Meijer intern begeleider van de Zomergaard
 
Pedagogisch medewerker SKV t.b.v. het overblijven in groep 1/2B en 3
Sarena Winckler  
 
Technisch medewerkers vanuit Trinamiek
Rob Loof Eduard Godschalk
 
Vakleerkracht gymnastiek
John Heijnders Mark van de Pol

 
 
 
 

Vertel maar
27augustus2018
Op maandag 27 augustus komen de kinderen weer fris en...
14juli2018
Van 14 juli t/m 26 augustus hebben we zomervakantie! De...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto(‘s) met...