Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Team

Administratieve ondersteuning                      op maandag

Tonny Bos tonny.bos@egbertusvianen.nl
 
Directeur
Ben van der Werf directie@egbertusvianen.nl
 
Groepsleerkrachten
Esli Atteveld esli.atteveld@egbertusvianen.nl
Eszter Baranyai eszter.baranyai@egbertusvianen.nl
Daniëlle Boekensteijn danielle.boekensteijn@egbertusvianen.nl
Babs van Herreveld babs.vanherreveld@egbertusvianen.nl
Dilys Hoogenraad dilys.hoogenraad@egbertusvianen.nl
Ramona de Jong ramona.dejong@egbertusvianen.nl
Rebecca Kruik rebecca.kruik@egbertusvianen.nl
Marieke Ohm marieke.ohm@egbertusvianen.nl
Nikole van den Tempel nikole.vandentempel@egbertusvianen.nl
Myrna van Thiel myrna.vanthiel@egbertusvianen.nl
 
Taken en verantwoordelijkheden anders dan groepsleerkracht
Ben van der Werf Arbo-coördinator
Marieke Ohm en Ben van der Werf BHV-er
Esli Atteveld ICT-coördinator
Eszter Baranyai Kunst- en cultuurcoördinator
Marieke Ohm Rekenspecialist
Ramona de Jong ‘Rots en water’-specialist
Daniëlle Boekensteijn Talentcoach
 
De rekencoördinator maakt samen met de intern begeleider en directeur deel uit van het Managementteam (MT). Ieder denkt vanuit zijn/haar eigen expertise mee over schoolontwikkeling.
 
ICT-medewerker vanuit Trinamiek
Jacco van de Torre  
 
Intern Begeleider                                           op donderdagen, vrijdagmorgen of –middag
Gert-Marijn van Loon ib@egbertusvianen.nl
 
Gert-Marijn gaat per 8 maart tot aan de zomervakantie met ouderschapsverlof. Zijn taken worden waargenomen door:
Siety Meijer intern begeleider van de Zomergaard
 
Pedagogisch medewerker SKV t.b.v. het overblijven in groep 1/2B en 3
Sarena Winckler  
 
Technisch medewerkers vanuit Trinamiek
Rob Loof Eduard Godschalk
 
Vakleerkracht gymnastiek
John Heijnders Mark van de Pol

 
 
 
 

Vertel maar
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto(‘s) met...