Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 De kernwaarden van de Egbertusschool

Kernwaarden zijn de belangrijkste idealen en motieven die de Egbertusschool nastreeft. Het team van de Egbertusschool heeft vier kernwaarden geformuleerd: Respect, plezier, veiligheid en samen. 

Samen
Het is van belang dat kinderen, maar ook volwassenen, ervaren dat het fijn is om bij elkaar te horen, ergens deel van te mogen uitmaken. Van een vriendenclubje, van de groep waarin je zit, van de school waarop je zit, maar ook van de buurt waarin je school staat. Deel uitmaken van een groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die ander van betekenis te zijn. Samen sta je sterk, samen kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Samen ben je solidair en kun je die ander helpen op die momenten dat het nodig is. Vanuit deze betrokkenheid doen we er alles aan om er voor te zorgen dat het met die ander, die groep, die school, die buurt goed gaat. 

Veiligheid
Wie zich niet veilig voelt, kan zich niet goed ontwikkelen. Je gedachten zijn continu ergens anders. Je bent niet bij de les. Gevoelens van onveiligheid maken je niet gelukkig. Je neemt dit gevoel mee naar huis, je kunt niet slapen, je voelt je niet prettig. Soms kun je aan die onveiligheid iets doen. Je kunt fysieke maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Je kunt heldere afspraken maken en deze vastleggen in protocollen. Maar wat doe je als je dag in dag uit wordt gepest en niet voor jezelf op durft te komen? Geen hulp durft in te roepen? Zelfs niet van de juf?
Het team van de Egbertusschool zal er alles aan doen om er voor te zorgen, dat ieder kind, iedere ouder, iedere leerkracht zich veilig voelt op school. Zie daarvoor 2.4: 'Hoe zorgen we voor een veilige omgeving?'
 
Plezier
'Veel plezier!' hoor je veel ouders zeggen, wanneer zij hun kind naar school brengen. 'Veel plezier!' Kinderen die met veel plezier naar school gaan, zullen beter tot ontwikkeling komen, dan wanneer zij met tegenzin naar school moeten. Door ervoor te zorgen, dat kinderen lessen op niveau krijgen aangeboden, dat lessen boeiend zijn, uitdagend zijn, een beroep doen op de zelf ontdekkende houding van de kinderen, zorg je voor plezier. Maar ook kinderen positief benaderen, hen laten weten, dat zij er mogen zijn, dat fouten maken mag, geeft plezier. En hoe plezierig is het niet, wanneer je steeds opnieuw te horen krijgt: 'Je kán het!. Ik geloof in jou!'
 
Respect
'Zonder respect vaart niemand wel!' Ieder mens wil met respect behandeld worden. Waardig en waardevol. Respect tonen voor een ander betekent, dat je jezelf minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander. Daardoor krijgt die ander de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Met respect omgaan met een ander, betekent, dat je oog hebt voor die ander, voor zijn/haar kwaliteiten, maar ook voor zijn/haar tekortkomingen. Daar waar die ander tekort schiet, kan jij de helpende hand bieden, Daar waar jij tekort schiet, kan die ander zijn zijn/haar kwaliteiten inzetten. Zo vullen we elkaar aan en is niemand minderwaardig. 
Vertel maar