Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Een brede school

De Egbertusschool is een brede school. De school werkt samen met de Stichting Kinderopvang Vianen, BSOWijs! en met (wisselende) partners die zich in de directe omgeving van de school bevinden. De samenwerking krijgt op de volgende wijze gestalte:
  • de samenwerking is middels een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd;
  • BSOWijs! en de Stichting Kinderopvang Vianen verzorgen beide een deel van het activiteitenaanbod;
  • Stichting Kinderopvang Vianen en basisschool Egbertus maken gebruik van dezelfde ruimtes en (deels) materialen;
  • de pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderopvang Vianen werden als onderwijsassistent op de Egbertusschool ingezet. Aan deze bijzondere vorm van samenwerking is in 2017 - 2018 een einde gekomen. Door af te zien van de inzet van onderwijsassistenten werd de inzet van een zevende leerkracht mogelijk. We sluiten de inzet van pedagogisch medewerkers als onderwijsassistent in de toekomst echter niet uit.
  • een pedagogisch medewerker van Stichting Kinderopvang Vianen verzorgen het overblijven in de groepen.
  • daarmee bewerkstelligen beide organisaties een en hetzelfde pedagogische klimaat.
Vertel maar