Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Een creatieve school
De Egbertusschool is een school met veel aandacht voor creativiteit. In de school is dit te merken aan:
  • de organisatie van voorstellingen en tentoonstellingen voor en door kinderen;
  • het verzorgen van een naschools activiteitenaanbod;
  • deelname aan het jaarlijkse kunst- en cultuuraanbod van Kunst Centraal;
  • 4-jarige deelname aan het door de provincie Utrecht gesubsidieerde driejarig ontwikkelingstraject 'Scholen in de wijk', begeleid door Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht, waarbij de school nadrukkelijk op zoek is naar een stevigere kunstzinnige verbinding tussen de school en zijn directe omgeving. Bijgaande link verwijst naar een mooi filmpje waarin u kunt zien hoe de school dankbaar gebruik maakt van de culturele omgeving waarin de school staat: https://vimeo.com/131754858 ;
  • deelname aan het door de provincie Utrecht gesubsidieerde project 'Cultuur met Kwaliteit', begeleid door Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht, waarbij de school de stevige kunstzinnige verbinding tussen de school en zijn directe omgeving wil behouden (borging).
  • verdieping van het creatieve lesaanbod voor literatuur, muziek, dans, drama, beeldende en audiovisuele vorming, waarbij er opbrengstgericht en coöperatief gewerkt wordt volgens de principes van doordacht lesgeven. Bij dit creatieve aanbod wordt er voortdurend gezocht naar de verbinding met:
    • overige vak- en vormingsgebieden;
    • het cultureel erfgoed.
Zie voor meer informatie bijgaande bestanden:
Vertel maar