Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Oudertevredenheid

De ouders hebben in 2016 en 2017 aan een tevredenheidsonderzoek deelgenomen. In dit rapport kunt u lezen wat de ouders van ons vinden.

Ook in schooljaar 2018 - 2019 hebben ouders de medewerking verleend aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten ervan worden intern besproken waarna deze gepubliceerd zullen worden.
Vertel maar