Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Oudertevredenheid

De ouders hebben in 2016 en 2017 aan een tevredenheidsonderzoek deelgenomen. In dit rapport kunt u lezen wat de ouders van ons vinden.

Ook in schooljaar 2018 - 2019 hebben ouders de medewerking verleend aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten ervan worden intern besproken waarna deze gepubliceerd zullen worden.
Vertel maar
Het thema van de krant is "Vieren en Corona". Vieren omdat...