Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Schoolgids/Schoolplan

Het schoolplan/de schoolgids van de Egbertusschool bestaat normaal gesproken uit twee afzonderlijke documenten. De Egbertusschool kiest er voor beide documenten met elkaar te verbinden. Daar zijn de volgende redenen voor:
  • Veel informatie uit de schoolgids staat k in het schoolplan;
  • De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw geactualiseerd en door ouders geraadpleegd;
  • Het schoolplan geldt voor een periode van 4 jaar (2015 2019) en wordt door bijna niemand ingezien;
  • Door beide documenten met elkaar te verbinden ontstaat een levend document, dat ieder jaar opnieuw wordt geactualiseerd en door ouders, kinderen en team kan worden geraadpleegd. Zo wordt het document voor hen van betekenis en helpt het plan de school verder in het bereiken van onze missie en visie.
Daarmee ontstaat overigens ook een lijvig document en dat zou ouders vervolgens weer kunnen afschrikken om het te raadplegen. Daarom wordt er veelvuldig gewerkt met links, zodat ouders zelf kunnen bepalen of zij de daar achter liggende informatie willen raadplegen of niet. Naar de inspectie toe worden alle (gelinkte) documenten aan de papieren versie toegevoegd. Voor ouders wordt het schoolplan/de schoolgids alleen nog maar in digitale versie beschikbaar gesteld. 

Hoe wordt u wegwijs in de schoolgids/het schoolplan?
De toegang tot het document vindt u via de inhoudsopgave. Door op een hoofdstuk te klikken krijgt u een overzicht van de daaronder liggende documenten. Deze zijn door wederom te klikken alle afzondelijk te openen en in te zien. Daar is de volgende uitzondering op. Documenten voor intern gebruik zijn niet gelinkt. U herkent ze doordat de documentennaam is doorgestreept. De inhoud van deze documenten wordt met inspectie, bestuur, team en medezeggenschapsraad besproken. Door de titel in de inhoudsopgave op te nemen, krijgt u in ieder geval een indruk van wat er intern wordt besproken met als doel de kwaliteit van het gegeven onderwijs op de Egbertusschool op een hoger plan te houden.

Hebt u suggesties ter verbetering of vragen/opmerkingen n.a.v. de inhoud van de schoolgids/het schoolplan, dan kunt u contact opnemen met de directeur Ben van der Werf: 0347 371764 en/of via het contactformulier op deze website.   
Vertel maar
25september2018
Op dinsdag 25 september ontvangen de ouders de 3de...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto(s) met...