Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan.

In de schoolgids van de Egbertusschool vindt U alle informatie die u nodig hebt om een verantwoorde keuze voor een school voor uw kind te kunnen maken. We informeren u over hoe het onderwijs er binnen onze school uitziet en wie erbij betrokken zijn. Wat u in deze schoolgids leest, vinden wij als team belangrijk en daar mag u ons op 'afrekenen'. 

De schoolgids kent een algemeen gedeelte, waarin u kunt lezen waar de school voor staat en waar het in de toekomst aan wil werken. De variabele gegevens over schooltijden, vakanties, rapportdata en dergelijke ontvangt u jaarlijks aan het begin van het schooljaar. Ze zijn opgenomen in de informatie- en activiteitenkalender. De informatie- en activiteitenkalender maakt deel uit van de schoolgids.

 

Vertel maar