Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
Vakantierooster 2019-2020
Vakantie                                                    Data
 Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober                     
 Kerstvakantie 23 december t/m 03 januari  
 Krokusvakantie  24 februari t/m 28 februari
 Goede Vrijdag 10 april
 Paasvakantie  13 april
 Tulpvakantie (pas op: geen twee weken!!!)
 Koningsdag (valt in Tulpvakantie)
27 april t/m 05 mei 
27 april
 Hemelvaart 21 en 22 mei
 Pinksteren (pas op: één week!!!) 01 t/m 05 juni
 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus
   
Overige vrije dagen 
 Onderwijsdag Stichting 'Trinamiek'  4 oktober
 Paardenmarkt  9 oktober     
   
Overige vrije middagen 
Sinterklaas  (de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn 's middags vrij!)  5 december
Laatste middag voor zomervakantie (groep 1 t/m 8 vrij vanaf 12.00 uur)        17 juli
   
Studiedagen
Na de herfstvakantie: groepen 3 t/m 8 zijn vrij. 13 november
Na de kerstvakantie: groepen 1 t/m 4 vrij. 6 en 7 januari
   
     
Vertel maar
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...