Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Netwerk 12-

In oktober 2004 is in de Gemeente Vianen, in navolging van het Netwerk 12+, met het Netwerk 12- van start gegaan. Deze netwerken zijn gericht op jeugdhulpverlening. Een netwerk jeugdhulpverlening is een vaste vorm van overleg tussen mensen die in hun beroep dagelijks werken met kinderen van 0 tot 12 jaar (Netwerk 12-) en 12 tot 18 jaar (Netwerk 12+) en hun ouders. In dit overleg worden waargenomen problemen bij kinderen en gezinnen in de buurt of de stad/dorp besproken. Gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen, daarbij gebruik makend van elkaars deskundigheid en mogelijkheden.

Onze school zal, indien er problemen waargenomen worden bij onze schoolkinderen, contact opnemen met het Netwerk 12- en melding doen van onze zorg. Indien u er bezwaar tegen hebt dat uw kind mogelijk in het Netwerk 12- besproken wordt, dan kunt u dit schriftelijk laten weten aan de directeur.

Zie ook: 'Centrum voor Jeugd en Gezin' (CJG) en 'Meldcode'.

Vertel maar
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...