Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Onderwijstelefoon
 
Per april 2015 is de onderwijstelefoon gestopt. Leerlingen en leerkrachten kunnen nu terecht op een website en voor ouders is er een ander telefoonnummer in het leven geroepen.
Het ministerie van Onderwijs nam in 1995 het initiatief voor de onderwijstelefoon, een hulp- en advieslijn als onderdeel van de campagne 'De veilige school'. Leerlingen zochten vooral contact in geval van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld, ouders voornamelijk bij leerproblemen en met klachten. Zowel leerlingen als ouders meldden schrijnende ervaringen met pesten. Per jaar werden gemiddeld 3500 vragen beantwoord, adviezen gegeven en klachten gehoord.
In plaats van de onderwijstelefoon komen er nu een website en een nieuw telefoonnummer. www.pestweb.nl is een interactieve website over pesten voor leerlingen en docenten. Aan de hand van tests worden adviezen gegeven over omgaan met pesten op school. Aan de site zijn een telefoonlijn en een e-mailadres gekoppeld waar leerlingen en docenten terechtkunnen voor persoonlijke ondersteuning.
Ouders kunnen met al hun vragen over onderwijs terecht bij het telefoonnummer 0800 5010. Het gratis nummer is een initiatief van de vier ouderorganisaties en andere organisaties als Balans en de Gehandicaptenraad. De lijn is open op werkdagen van 10 tot 15 uur. Ook kunnen ouders informatie vinden op www.50tien.nl.

Vertel maar