Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Activiteiten voor kinderen en ouders

Nieuwe ouders willen graag weten bij welke activiteiten voor kinderen zij ook aanwezig mogen zijn. Zij kunnen er dan in hun planning rekening mee houden. Bij de volgende activiteiten voor kinderen zijn ook de ouders welkom: openingsviering en kerstviering in de kerk; de feestavond in de Blauwe zaal; de eindmusical van groep 8 (de ouders van de optredende kinderen zijn welkom).

Bij veel activiteiten wordt de hulp van ouders gevraagd. De voorbereidende commissie van ouderraad en/of team benadert de ouders. Zij maakt daarbij gebruik van de hulpinventarisatielijst die nieuwe ouders aan het begin van hun periode op de Egbertusschool hebben ingevuld. Nieuwe ouders ontvangen voortaan tevens een aparte infobrief waarin kort beschreven staat wat de activiteiten inhouden en wat er daarbij van de ouders wordt verwacht.
Vertel maar