Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Leerstofaanbod groep 8
Rekenen
Cijferen
 • Herhaling cijferend vermenigvuldigen van hele getallen en kommagetallen
Kolomsgewijs delen
 • Herhaling kolomsgewijs delen met hele getallen en kommagetallen
Kommagetallen
 • Bij bewerkingen met kommagetallen verstandig kiezen tussen hoofdrekenen en cijferen
Breuken
 • Optellen en aftrekken van breuken in formele notatie en in context
 • Vermenigvuldigen en delen van breuken in formele notatie en in context
Taal
De thema's waarover we werken zijn:
 • Een tolerant land
 • Lik op stuk
 • Sorry en pardon
Spreken en luisteren
 • Een discussie voeren
 • Een klassengesprek houden
Taalbeschouwing
 • Voorvoegsels her- en wan- leren kennen
 • zinsdelen en woordsoorten benoemen
 • mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen onderzoeken
 • het gebruik van hoofdletters en leestekens
Stellen
 • Stapelzinnen schrijven
 • een gedicht schrijven
 • een recensie schrijven
Woordenschat
 • woorden die met levensbeschouwing te maken hebben
 • woorden die met straf en beloning te maken hebben
 • leenwoorden uit andere talen
Spelling
Bij spelling herhalen we de volgende categorieën :
 • Woorden op -teit
 • woorden met een trema
 • woorden op -iaal, -ieel, -ueel
 • Engelse leenwoorden
 • woorden met ch
 • woorden met th die klinkt als een t
Technisch lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen :
 • Avi-niveau M 8 behouden
 • DMT : B-score behouden
Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie.

 

 

 

 

 

            
Vertel maar