Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Leerstofaanbod groep 8
Rekenen
Cijferen
 • Herhaling cijferend vermenigvuldigen van hele getallen en kommagetallen
Kolomsgewijs delen
 • Herhaling kolomsgewijs delen met hele getallen en kommagetallen
Kommagetallen
 • Bij bewerkingen met kommagetallen verstandig kiezen tussen hoofdrekenen en cijferen
Breuken
 • Optellen en aftrekken van breuken in formele notatie en in context
 • Vermenigvuldigen en delen van breuken in formele notatie en in context
Taal
De thema's waarover we werken zijn:
 • Een tolerant land
 • Lik op stuk
 • Sorry en pardon
Spreken en luisteren
 • Een discussie voeren
 • Een klassengesprek houden
Taalbeschouwing
 • Voorvoegsels her- en wan- leren kennen
 • zinsdelen en woordsoorten benoemen
 • mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen onderzoeken
 • het gebruik van hoofdletters en leestekens
Stellen
 • Stapelzinnen schrijven
 • een gedicht schrijven
 • een recensie schrijven
Woordenschat
 • woorden die met levensbeschouwing te maken hebben
 • woorden die met straf en beloning te maken hebben
 • leenwoorden uit andere talen
Spelling
Bij spelling herhalen we de volgende categorieën :
 • Woorden op -teit
 • woorden met een trema
 • woorden op -iaal, -ieel, -ueel
 • Engelse leenwoorden
 • woorden met ch
 • woorden met th die klinkt als een t
Technisch lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen :
 • Avi-niveau M 8 behouden
 • DMT : B-score behouden
Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie.

 

 

 

 

 

            
Vertel maar
Op vrijdag 18 september organiseert de ouderraad voor...
Op donderdag 17 september nemen we afscheid van meester...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...