Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Leerstofaanbod groep 8
     
Rekenen
     Grafieken
 • Lezen van en conclusies trekken uit enkelvoudige en samengestelde grafieken.
 • Verbanden zien tussen diverse soorten grafieken.

   Breuken, procenten, kommagetallen

 • Rekenen met percentages zoals die voorkomen in de omgangstaal (anderhalf procent, driekwart procent enz.)
 • Breuken en antwoorden van bewerkingen met breuken schrijven als kommagetal
 • Eenvoudige delingen met delers als 0,2 en 0,25
 • In/naar verhouding vergelijken
 • Gijferend optellen en aftrekken met hele getallen en kommagetallen
 • Hoofdrekenend optellen en aftrekken met hele getallen en kommagetallen

      Meten

 • Herleiden van lengte-, oppervlakte-en inhoudsmaten in toepassingssituaties
 • Identificeren hoe je van welke bouwplaten je kubussen of dobbelstenen kunt maken
 • Van veelvoorkomende ruimtelijke figuren bouwplaten maken

    
       Verhoudingen

 • Rekenen met verhoudingen in verschillende situaties
 • Werken met schaallijnen

     Taal
       De thema's waarover we werken zijn:
 • Van alle tijden
 • Het huishoudbudget
 • Denk aan het milieu
      Spreken en luisteren
 • Houden van een werkoverleg
 • leren informatie inwinnen (interview) waarbij ze zich aan gespreksregels houden
 • discussie voeren in groepen, waarbij ze hun eigen standpunt moeten onderbouwen en dat van anderen beargumenteerd moeten bestrijden of ondersteunen
       Taalbeschouwing
 • Zinnen verdelen in zinsdelen en zinsdelen benoemen
 • woordsoorten benoemen
 • kennismaken met enkele typen samenstellingen en afleidingen
 • enkele lastige taalverschijnslene leren hanteren (na/naar, jou/jouw, u/uw; de groep kinderen loopt)
       Stellen
 • Een tekst herschrijven voor kinderen van groep 5
 • een levensloop schrijven
 • een brief schrijven
      Woordenschat
 • Uitdrukkingen met tijd
 • namen voor het begin, het verloop en het einde van gebeurtenissen
 • woorden die te maken hebben met inkomsten en uitgaven
 • woorden die te maken hebben met het milieu
    Spelling

        Bij spelling herhalen we de volgende categorieën
 
 • Woorden met een c die klinkt als s
 • woorden met een c die klinkt als k
 • alle werkwoorden
 • leenwoorden uit het Frans
 • woorden op -isch
 • woorden op -heid
 • woorden op -teit
      Technisch lezen
       Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • Avi- niveau M8 beheersen
 • DMT: B-score behouden
       Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie.
Vertel maar
Op vrijdag 18 september organiseert de ouderraad voor...
Op donderdag 17 september nemen we afscheid van meester...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...