Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 8
Rekenen
Tijd
 • Tijdzones lezen, gebruiken en toepassen
Meten
 • Herhaling opbouw van het maatstelsel
 • herhaling relatie tussen lengtematen, oppervlaktematen en inhoudsmaten
Procenten
 • Samenhang zien tussen breuken, procenten verhoudingen en kommagetallen
 • rekenen met percentages
 • rekenen met verhoudingen
Negatieve getallen
 • Verkennen van negatieve getallen
 • rekenen met negatieve getallen
Meetkunde
 • Herhaling werken met aanzichten en standpunten bepalen
 • bouwplaten maken
Taal
De thema's waarover we werken zijn :
 • Stad en land
 • De derde wereld
 • We willen echt alles weten
Spreken en luisteren
 • Werkoverleg houden
 • aantekeningen maken tijdens het luisteren van een voorgelezen tekst
 • een betoog houden
Taalbeschouwing
 • Voegwoorden en zo'n of zulke leren gebruiken
 • zinnen ontleden en woordsoorten benoemen
 • krantenkoppen schrijven
 • onderzoekjes doen naar taalverwantschap
Woordenschat
 • Woorden die te maken hebben met ruimtelijke ordening,
 •  ontwikkelingshulp
 • en communicatie
Spelling
Bij spelling herhalen we de volgende categorieën :
 • Woorden met een tussen -n en tussen-s
 • alle werkwoorden
 • Engels leenwoorden
 • Franse leenwoorden
 • woorden met q, x of y
Technisch lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen :
 • Avi-niveau M 8 behouden
 • DMT : B-score behouden
Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie.

 

Vertel maar