Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 8
Rekenen
Tijd
 • Tijdzones lezen, gebruiken en toepassen
Meten
 • Herhaling opbouw van het maatstelsel
 • herhaling relatie tussen lengtematen, oppervlaktematen en inhoudsmaten
Procenten
 • Samenhang zien tussen breuken, procenten verhoudingen en kommagetallen
 • rekenen met percentages
 • rekenen met verhoudingen
Negatieve getallen
 • Verkennen van negatieve getallen
 • rekenen met negatieve getallen
Meetkunde
 • Herhaling werken met aanzichten en standpunten bepalen
 • bouwplaten maken
Taal
De thema's waarover we werken zijn :
 • Stad en land
 • De derde wereld
 • We willen echt alles weten
Spreken en luisteren
 • Werkoverleg houden
 • aantekeningen maken tijdens het luisteren van een voorgelezen tekst
 • een betoog houden
Taalbeschouwing
 • Voegwoorden en zo'n of zulke leren gebruiken
 • zinnen ontleden en woordsoorten benoemen
 • krantenkoppen schrijven
 • onderzoekjes doen naar taalverwantschap
Woordenschat
 • Woorden die te maken hebben met ruimtelijke ordening,
 •  ontwikkelingshulp
 • en communicatie
Spelling
Bij spelling herhalen we de volgende categorieën :
 • Woorden met een tussen -n en tussen-s
 • alle werkwoorden
 • Engels leenwoorden
 • Franse leenwoorden
 • woorden met q, x of y
Technisch lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen :
 • Avi-niveau M 8 behouden
 • DMT : B-score behouden
Leerlingen lezen woorden en zinnen vlot en letten op intonatie.

 

Vertel maar
Op vrijdag 18 september organiseert de ouderraad voor...
Op donderdag 17 september nemen we afscheid van meester...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...