Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Schoolgrootte

Op 1 oktober 2018 bedroeg het aantal kinderen op onze school 139, verdeeld over 7 groepen en 11 personeelsleden. De kinderen van de Egbertusschool komen in hoofdzaak uit de autochtone bevolkingsgroepen. De ouders zijn van laag tot hoog opgeleid, waarbij het bovenkader het sterkst is vertegenwoordigd.

Een tiental jaren terug bedroeg het leerlingaantal zon 60 kinderen, niet voldoende om als zelfstandige school door het leven te gaan. De Egbertusschool maakte dan ook deel uit van de Wegwijzer, een grote school in de Monnikenhof te Vianen. Met de geleidelijke stijging van het aantal kinderen verkreeg de school in 2006 2007 zijn zelfstandige status. Prognoses gaven aan, dat de school tien jaar stabiel zou blijven met een gemiddeld leerlingaantal van zon 140 kinderen. Deze prognose lijkt achterhaald te zijn. Met name in de afgelopen vier jaar is de instroom hoger dan verwacht en komt een gemiddeld leerlingaantal van 150 leerlingen in zicht. In de prognoses is geen rekening gehouden met toekomstige woningbouwplannen in de directe omgeving van de stadskern van Vianen.

In 2007 2008 is door een inpandige verbouwing een zesde lokaal gerealiseerd.
In 2017 - 2018 is door een inpandige verbouwing een zevende lokaal gerealiseerd. Daarmee kunnen we voorlopig goed uit de voeten!

De leiding van de groepen is in handen van ervaren, goed opgeleide leerkrachten. De indeling en samenstelling van de groepen vindt u in de informatie- en activiteitenkalender.
Vertel maar
Op maandag 19 november vergadert de leerlingenraad.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de school...
In week 45 t/m 47 vindt het eerste schoolbrede project...