Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 De schoolregels van de Egbertusschool

Om ervoor te kunnen zorgen dat we een fijne school kunnen zijn en blijven, hebben we schoolregels opgesteld, waaraan we ons proberen te houden. We hanteren drie uitgangspunten:
 
Uitgangspunt 1
Het inschakelen van de leerkracht wordt niet opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: je mag niet klikken, maar… als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.
 
Uitgangspunt 2
Een medeleerling heeft de verantwoordelijkheid om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle kinderen zijn immers verantwoordelijk voor een goed sfeer in de groep.
 
Uitgangspunt 3
Prettig samenwerken en open communiceren zonder bemoeienissen. School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie.
 
 De schoolregels van de Egbertusschool
 
We blijven van elkaar af
Knuffelen en samen spelen hoort erbij,
maar van stoeien wordt niet iedereen blij.
 
We luisteren naar elkaar
Wil iemand jou iets zeggen. Luister daar dan naar.
Als een ander door jou heen praat, vind jij dat ook raar.

We blijven van elkaars spullen af
Leen je van mij, dat vind ik goed,
maar ik vind wel dat je het vragen moet.
 
We horen er allemaal erbij
Als je niet mee mag doen, is dat niet fijn.
Hoe meer zielen, hoe meer gein.
 
We staan samen sterk
We geven elkaar een goed gevoel.
Dat is voor ons het belangrijkste doel.
 
We lopen in de school en op het plein
Het is heel erg fijn,
dat iedereen rustig loopt in de school en niet fietst op het plein.
 
We denken na voordat we iets zeggen
Bedenk goed, 
wat jouw uitspraak met een ander doet.
 
We passen ons gedrag aan de omgeving aan
Bij buiten en binnen hoort ander gedrag.
Bedenk goed wat wel of niet mag.
 
We houden ons aan de regel: Stop = stop
Als jij zegt: "Stop",
Dan houd ik daarmee op!
 
De schoolregels worden in iedere groep met de kinderen vertaald naar eigen groepsregels. Deze vindt u in ieder lokaal terug. Regelmatig wordt een groepsregel onder de aandacht van de kinderen gebracht. In groep 1/2 wordt er geen gebruik gemaakt van geschreven regels, maar van afbeeldingen. Ook deze worden met regelmaat in het lokaal opgehangen en besproken, waarbij steeds één regel de aandacht krijgt.
Vertel maar