Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Voorzieningen

Het schoolgebouw van de Egbertusschool telt 7 groepslokalen, daarnaast zijn er voorzieningen zoals een speellokaal voor de groepen 1 en 2 en een centrale ruimte. Deze gemeenschapsruimte wordt na schooltijd gebruikt voor de naschoolse opvang. In de klassen wordt er met chromebooks gewerkt. Alle lokalen beschikken over een smartboard of touchscreen.

Het gebouw is toegankelijk gemaakt voor gehandicapten en heeft de beschikking over een aangepast toilet. De school kent een gelijkvloerse toegang. Tevens heeft de school de beschikking over een directie-, administratie-, IB-kamer en een teamkamer. Beide ruimtes worden ook gebruikt voor vergadering van de OR, MR, kinderen die apart mogen werken, en/of ouderontmoetingsruimte. De eerste verdieping kent de volgende bestemmingen: 'groepslokaal, spreekkamer/kamer talentcoach'. 
Vertel maar