Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Concrete vertaling naar de dagelijkse praktijk op
            de Egbertusschool  
 
We onderscheiden drie domeinen: DEMOCRATIE, PARTICIPATIE EN IDENTITEIT. Per domein maken we een onderscheid in WETEN (kennis), KUNNEN (vaardigheden) en WILLEN (houdingen) en  in ONDERBOUW (groep 1 - 3) , MIDDENBOUW (groep 4 - 6) en BOVENBOUW (groep 7 - 8). Deze competenties worden toegepast in BINNEN- en BUITENSCHOOLSE ERVARINGEN.           
We geven van elk een voorbeeld met aan u de vraag: 'Hoe zit het met de buitenschoolse ervaringen van uw kind?' U kunt zich voorstellen, dat wanneer binnen- en buitenschoolse ervaringen op elkaar aansluiten het leereffect voor het kind groter zal zijn. Andersom zult u zich ook kunnen voorstellen, dat wanneer een kind op schóól leert respect te hebben voor ieder mens ongeacht afkomst, huidskleur en/of culturele achtergrond en thuís te horen krijgt dat 'alle buitenlanders terug mogen naar eigen land', het kind in een spagaat terecht kan komen.
 
DEMOCRATIE             
  WETEN KUNNEN WILLEN ERVARINGEN BINNENSCHOOLS ERVARINGEN BUITENSCHOOLS
GROEP 1 - 3 :     Weten dat er regels en afspraken zijn Kunnen zich ook aan die regels en afspraken houden Willen dat ook! Samen met de kinderen worden de regels en afspraken gemaakt Vindt er bij u thuis democratische besluitvorming plaats?
GROEP 4 - 6 : Weten dat er een gemeentebestuur is Kunnen een eigen standpunt bepalen en bijstellen Willen zich neerleggen bij een meerderheidsbesluit in de groep In de kring besluiten nemen over klassen-aangelegenheden Kijkt u met uw kind naar het 'Jeugdjournaal'?
GROEP 7 - 8 : Weten dat er in de wereld sprake is van machtsmisbruik Kunnen kritische vragen stellen bij maatschappelijke ontwikkelingen Willen solidair zijn Helpen bij het bemiddelen bij conflicten (mediation) Bespreekt u thuis maatschappelijke kwesties?
 

PARTICIPATIE
  WETEN KUNNEN WILLEN ERVARINGEN BINNENSCHOOLS ERVARINGEN BUITENSCHOOLS
GROEP 1 - 3 :     Weten dat zij deel uitmaken van een groep in een school in een stad Kunnen spreken en luisteren Willen bij de groep horen (betrokkenheid) Jongens én meisjes helpen bij het opruimen Helpt uw kind wel eens bij een klusje in huis?
GROEP 4 - 6 : Weten dat zij deel uitmaken van de samenleving: wijk, provincie, land, Europa Doen mee aan een georganiseerde actie voor de klas, de school, de wijk Zijn bereid een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de omgeving (sociaal en fysiek) Meedoen aan een geldinzameling voor een goed doel Krijgt uw kind zakgeld?
GROEP 7 - 8 : Weten dat er rollen in vergaderingen zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester Kunnen een school- /klassenactiviteit initiëren /organiseren Willen verantwoordelijk zijn voor buitenschool: buurt, milieu, stad Deelname aan de redactie van de schoolkrant
Deelname aan de leerlingenraad
Is uw kind actief lid van een vereniging?
 

IDENTITEIT
  WETEN KUNNEN WILLEN ERVARINGEN BINNENSCHOOLS ERVARINGEN BUITENSCHOOLS
GROEP 1 - 3 :        Weten dat mensen overeenkomsten en verschillen hebben Kunnen gevoelens, wensen en opvattingen uiten Willen anderen helpen Spelen en werken samen met verschillende kinderen Maakt uw kind contacten in de buurt?
GROEP 4 - 6 : Weten van het Christendom, de Islam, reïncarnatie Houden rekening met de opvattingen van een  ander Willen aan anderen gelijkwaardig zijn Vieren van feesten met een religieuze achtergrond Maakt uw kind kennis met de geloofsovertuiging bij vriendjes thuis?
GROEP 7 - 8 : Weten dat er godsdienstvrijheid is Kunnen onderscheid maken tussen goed en slecht en kunnen dit vergelijken met wat gangbaar is in de samenleving Willen verschillen tussen mensen waarderen Vieren 4 en 5 mei Voelt uw kind zich verbonden met een groep in de omgeving?
 
Zo maar een greep uit 'leerinhouden en ervaringen'. Daarbij valt op dat bepaalde zaken u ongetwijfeld bekend in de oren zullen klinken. Vooral de kenniszaken zijn veelal verwerkt in (wereldoriënterende) methodes. Ook de elementen die te maken hebben met onze vormgeving aan de katholieke identiteit zijn in ons onderwijsaanbod vertegenwoordigd. Kennis- en waardenoverdracht is goed geregeld. Ook komen de vaardigheden in voldoende mate aan bod. We werken met de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 'LEEFSTIJL'. Kinderen krijgen daarin een structureel aanbod waarin zij leren om te gaan met anderen. Zij leren het geleerde in de praktijk toe te passen en te vertalen naar een (grond) houding. Maar er is méér. We hebben bestaande activiteiten in het BURGERSCHAPSKADER ingepast: ons schoolproject voor een goed doel, de inzet van kinderen uit groep 7/8 voor Jantje Beton. Maar ook onze deelnamen aan de actie 'Nederland Schoon' door de directe omgeving van de school schoon te maken. Ook werken we al weer enige jaren met een leerlingenraad. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 komen zo 'spelenderwijs' in aanraking met de democratische beginselen van onze samenleving.
 
Vertel maar