Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Huiswerk

Huiswerk wordt incidenteel/structureel gegeven. Het is functioneel (draagt bij aan de ontwikkeling van het kind), is door het kind zelfstandig te verwerken en wordt serieus genomen.

Het structureel geven van huiswerk kan alleen op initiatief van kind, ouder en/of teamlid, nadat zij helderheid hebben gekregen over de onderlinge taakverdeling: het kind maakt het huiswerk; ouders stimuleren het maken van het huiswerk; leerkrachten leggen het huiswerk uit. In het verlengde hiervan wordt het huiswerk, dat door het kind niet wordt begrepen, terug naar school meegegeven voor nadere uitleg door de leerkracht. Ouders gaan dus niet uitleggen om verwarring te voorkomen.
Het structureel geven van huiswerk kan alleen indien kind, ouder en teamlid zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het nakomen van de gemaakte afspraken.

Kinderen krijgen geen huiswerk om het huiswerk, maar huiswerk daar waar dat nodig is. Wanneer de resultaten voor bijvoorbeeld spelling tegenvallen, dan kan het zijn, dat de ene groep meer huiswerk krijgt dan de andere groep die betere resultaten voor spelling scoort.
Vertel maar