Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Missie/visie Trinamiek: 'SAMEN VOOR BOEIEND ONDERWIJS'

Visie van Trinamiek

Ieder kind is uniek en met een lerende organisatie wil Trinamiek boeiend onderwijs realiseren voor elk kind. Trinamiek wil in verbinding met de omgeving zijn, van buiten naar binnen, toekomstgericht en anticiperend. Diversiteit staat hoog in het vaandel. De scholen verschillen in velerlei opzicht. Wat zij met elkaar delen is de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Trinamiek bouwt aan lerende scholen die voortdurend werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij staan de volgende drie thema's centraal.

Boeiend onderwijs
Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling  van aanwezige talenten van jonge mensen waarmee zij een waarde(n)volle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Het onderwijs van de Trinamiekscholen doet er dus toe. Wij blijven ons onderwijs voortdurend ontwikkelen, zodat het voor de leerlingen, ouders, leraren, de omgeving en de samenleving de moeite waard is!
Kwaliteit is voor een belangrijk deel het gevolg van liefde, enthousiasme, passie en innerlijke betrokkenheid. Boeiend onderwijs neemt dat als vertrekpunt. Leerlingen raken gemotiveerd wanneer ze invloed hebben op hun eigen leerproces. Hoe betekenisvoller het onderwijs is, hoe groter de betrokkenheid.

Bron: Jan Jutten,  Ont-moeten


Pedagogisch tact
"Het goede doen op het juiste moment ook in de ogen van ieder kind"
Wij zijn voortdurend bezig met de vraag hoe een pedagogisch verantwoorde, vertrouwenwekkende en stimulerende omgang van leraren met hun leerlingen eruit ziet. Dat doen wij omdat wij ervan overtuigd zijn dat de relatie met de leerling aan de basis staat van de ontwikkeling van zijn aanwezige talenten. En vanuit deze relatie geven wij de leerling tegelijk de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling.
Pedagogiek is de vaardigheid om in alle twijfel en onzekerheid onderscheid te maken tussen wat goed is en wat verkeerd, passend en ongepast, in de omgang met kinderen. Van Manen noemt dit "Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen." Het ontwikkelen van tact is het antwoord op de prikkel om in iedere situatie met respect en aandacht te handelen. Tactvol handelen doe je onvoorzien, onmiddellijk, situationeel en improviserend: gevoelig, ontvankelijk, bedachtzaam. Het draait om helpen, bemoedigen, terechtwijzen, respecteren, aansporen, prikkelen.

Bron: Max van Manen,  Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen


Samen
Trinamiek is een groep van 23 verschillende scholen. Omdat we verschillend zijn, hebben we elk iets unieks bij te dragen. Wij luisteren naar elkaar en worden door elkaar verrast. Verschil brengt waarde voort en onze samenleving berust daarop. De wereld is een complexe, interactieve ecologie waarin diversiteit - biologisch, persoonlijk, cultureel en religieus - essentieel is. Wij zien Trinamiek als een levend systeem. Samen dragen we in alle diversiteit verantwoordelijkheid voor boeiend onderwijs. Om dat vorm te geven omarmen wij de principes van de lerende organisatie: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren en systeemdenken. 
Bron: Peter Senge, De vijfde discipline
Jonathan Sacks,  Leven met verschilKlik hier voor het koersplan van Trinamiek

Vertel maar