Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Infectieziekteschema voor ouders

In zijn algemeenheid kun je stellen, dat kinderen die zich ziek voelen (koorts, hangerig, geen eetlust) thuis horen te blijven. Soms willen ouders het tóch proberen, maar dan is het wel plezierig, dat u bereikbaar bent op het moment het kind naar huis moet. We snappen dat het lastig kan zijn, wanneer er afspraken staan gepland, maar het is ook niet plezierig wanneer een kind in de klas moet overgeven...

U kunt in bijgaand schema lezen bij welke ziekte u uw kind thuis moet houden.
 Dit in verband met het besmettingsgevaar voor anderen. In het schema ziet u eveneens om welke risicogroepen het dan gaat. U kunt daar in de contacten van uw kind met derden rekening mee houden. In verreweg de meeste gevallen gaat het kind gewoon naar school.
Vertel maar