Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 6

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 6. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen
Breuken
 • Rekenen met breuken bij prijzen, maten en gewichten
 • Breuken plaatsen op de schaal van een maatbeker
 • Vergelijken van breuken
 • Breuken laten ontstaan uit eerlijk verdelen en dat noteren in formele breukentaal
Vermenigvuldigen
 • Sommen als 18x25 en 4x12½ ombouwen tot resp. 9x50 en 2x25
 • Sommen als 5x27 uitrekenen met splitsen (basisstrategie) en 4x98 met teveel (variastrategie)
Kolomsgewijs aftrekken
 • Kolomsgewijs aftrekken zonder tekorten
 • Kolomsgewijs aftrekken met tekorten
Cijferen
 • Cijferend aftrekken met inwisselen
Schatten
 • Schattend aftrekken met grote getallen

 Meetkunde
 • Zelf maken van eenvoudige staaf- en cirkelgrafieken
 • Lezen en interpreteren van staaf- en cirkelgrafieken
 • Herkennen van de ruimtelijke figuren kubus, balk, piramide, kegel en cilinder
 • Identificeren van welke bouwplaten je kubussen kunt maken
Meten
 • Begrip dm3; 1 dm3 = 1 liter
Tip: 
Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.

Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten spreken en luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. De thema's waarover we werken zijn tijd, kopen en betalen en natuur. De doelen staan hieronder per domein beschreven.

Spreken en luisteren
 • voorwerpen objectief beschrijven;
 • luisteren naar een beschrijving en raden wat het is;
 • duiden van voorgelezen gedichten
 • zoekend luisteren, waarbij hoofdpunten eruit gehaald moeten worden.
Taalbeschouwing
 • gebruiken van punt, uitroepteken, vraagteken en komma;
 • gebruiken van aanhalingstekens en dubbele punt;
 • herhalen van de begrippen naamwoord en naamwoordgroep;
 • leren van het begrip lidwoord;
 • zoeken van het lange onderwerp in een zin;
 • oefenen met aanwijswoorden en telwoorden;
 • herhalen van de persoonsvorm
​​Stellen
 • een spannend verhaal schrijven;
 • schrijven van een dialoog;
 • hanteren van een stelschema;
 • hanteren van een briefindeling en passende aanspreekvormen gebruiken.
Woordenschat
 • woorden met meten van tijd, gewicht en lengte
 • allerlei verschillende soorten boeken;
 • woorden rondom het weer.
Tip:
Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet. 

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categorien aan:
 • clown, bij deze woorden schrijf je een -c-, die klinkt als een -k-;
 • politie, bij deze woorden hoor je -tsie of -sie, maar schrijf je een -tie;
 • tegenwoordige tijd, (werkwoorden waarvan de stam eindigt op een -t);
 • tegenwoordige tijd (werkwoorden waarvan de stam eindigt op een -d).

Tip:
Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen. Neem contact op met de juf, zodat zij een account voor je kan maken. 

Technisch Lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • Woorden eindigend op -ele, -iken.
 • Woorden met een lastige klinkterreeks (-ioe-, -uee-, ect.)
 • Woorden met -eu-, -ui-,
 • Woorden met een trema
 • Woorden met een -q-
 • Woorden met -ai-
 • Woorden met -ou-
 • Woorden -oi-, -ance- en -ière.
 • Woorden met -a-, -oa-, -ee- en -ea-
 • Woorden met -sh-, -j- ​
Tip:
Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Vertel maar