Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Ouderbijdrage

Om allerlei activiteiten te kunnen organiseren vraagt de Ouderraad aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage per kind. Dit geld wordt met name besteed aan:

-          Traktaties/cadeautjes bij Sinterklaas, Kerst, Pasen, kleuterfeest, afscheid groep 8, etc.

-          Eten en drinken bij bepaalde gelegenheden

-          Versiering en verfraaiing van de school

-          School T-shirts met Egbertus-logo

-          Schoolkrant (bovenop sponsorgeld)

-          Materiaal voor bepaalde activiteiten

-          De Ouderraad draagt in financiële zin bij aan het activiteitenfonds van de Egbertusschool dat met
            name bedoeld is om extra activiteiten mogelijk te maken, denk aan bijzondere excursies en de
            creadagen.

De ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar € 25,00 per kind. U ontvangt aparte correspondentie met het verzoek om het vastgestelde bedrag over te maken op het aangegeven rekeningnummer van de Ouderraad. Leerlingen die tussentijds op school komen, betalen een evenredig deel van de ouderbijdrage. De schoolreis wordt apart berekend en geïnd en valt dus buiten de ouderbijdrage.

Vertel maar