Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Leerstofaanbod groep 5

In groep 5 werken wij met de volgende methodes:
Rekenen Rekenrijk
Taal Taal op maat 
Spelling  Taal op maat - spelling 
Technisch lezen  Estafette 
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 
WereldoriŽntatie Naut, Meander, Brandaan
Engels Take it easy
Sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl 
Levensbeschouwing           Hemel en Aarde
Schrijven  Pennenstreken 

We vragen de kinderen uit groep 5 om 1x per jaar een boekenbeurt en spreekbeurt te geven. Wanneer u klikt op de betreffende presentatiebeurt, vindt u informatie wat er van uw kind verwacht wordt. De planning voor deze kringen vindt u hier.
Vertel maar
Op maandag 19 november vergadert de leerlingenraad.
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de school...
In week 45 t/m 47 vindt het eerste schoolbrede project...