Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Leerstofaanbod groep 5

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 5. Ook vindt u informatie wat u thuis met uw kind kunt oefenen.

Rekenen
Rekenen t/m 1000
 • optellen en aftrekken met teveel, bijv. 437+199 (437+200-1) en 437-199 (437-200+1)
 • optellen en aftrekken met splitsen, bijv. 345+221 en 345-224
 • kijken welke strategie handig is bij optellen en aftrekken. Gekozen kan worden uit: Optellen: rijgen, splitsen, langs een rond getal, met teveel of aftrekken: rijgen, splitsen, aanvullen, met teveel
Vermenigvuldigen
 • kijken welke strategie handig is bij vermenigvuldigen; gekozen kan worden uit: splitsen, ombouwen, met teveel
 • keersommen met ronde getallen als: 20x30 (en daarvan afgeleide sommen als 19x30, 31x30)
Delen
 • delingen als 360:4 naar analogie van 36:4
 • delingen als 364:7 waarbij het deeltal gesplitst wordt (in dit geval in 350 en 14)
 • automatiseren van de deeltafels (al dan niet m.b.v. de tafels van vermenigvuldiging)
Meetkunde
 • experimenteren met schaduwen; welke schaduw kan van een vierkant, rechthoek, cirkel enz. zijn?
 • omtrek berekenen
 • construeren m.b.v. tangram
Geld
 • rekenen met geld: gepast betalen, terugkrijgen
Tip: Op www.rekenweb.nl en www.onlineklas.nl kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.

Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten spreken en luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. De thema's waarover we werken zijn over straten en wegen, wat een lekker bekkie! en geen dag zonder krant. De doelen staan hieronder per domein beschreven.

Spreken en luisteren
 • soorten wegen en het nut daarvan
 • verkeer en milieu
 • discussiëren en argumenteren
 • reageren op voorgelezen teksten
 • discussiëren naar aanleiding van die teksten
 • een groepsdicussie houden
 • inzicht krijgen in hoe een krant wordt gemaakt en leren welke mensen daarbij betrokken zijn
 • met elkaar overleggen over welke onderwerpen en artikelen worden geschreven en samen passende krantenkoppen bedenken
Taalbeschouwing
 • tekens in het verkeer en tekens in de taal
 • interpunctie
 • leestekens gebruiken
Stellen
 • schrijven van een brief
 • gebruiken van overtuigingskracht
 • vragen en antwoorden met de 5 W's formulieren
 • een verhaaltje met de antwoorden op de 5 W's schrijven
 • associëren rond een krantenrubriek
 • associaties ordenen
 • geordende associaties uitwerken tot een tekst
Woordenschat
 • woorden met betrekking tot wegen
 • woorden met betrekking tot een mooi gebit
 • woorden met betrekking tot het werken bij de krant
Tip: Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet.

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categoriën aan:
 • opa's, woorden met een lange klank achteraan krijgen in het meervoud een 's. Behalve bij de ee. Sommige woorden krijgen vooraan een 's.
 • bomen, hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank (aa,ee,oo,uu), dan schrijf je er maar één (a,e,o,u).
 • bommen, hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank (a,e,i,o,u), dan volgen er altijd twee medeklinkers.
 • dirigent, woorden met een i in plaats van ie. Dezee woorden moet je onthouden.
 • stam, ik-vorm van een werkwoord in de tegenwoordige tijd (t.t.).
Tip: Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen.

Technisch lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • woorden eindigend op isch.
 • woorden met g ( uitspraak zj)
 • woorden met ch (uitspraak sj)
 • woorden met eau (uitspraak oo)
 • samenstellingen met een klinkerreeks in het midden (zonder verbindingsstreepje)
 • meerlettergrepige woorden met ge-, en be- gevolgd door een klinker.
 • meerlettergrepige woorden met -th- in het midden.
 • lange woorden met leesmoeilijkheden.
Tip: Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind.
Vertel maar