Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het schoolplan/de schoolgids van de Egbertusschool. Normaal gesproken zijn dat twee afzonderlijke documenten. De Egbertusschool kiest er voor beide documenten met elkaar te verbinden. Daar zijn de volgende redenen voor:
  • Veel informatie uit de schoolgids staat óók in het schoolplan;
  • De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw geactualiseerd en door ouders geraadpleegd;
  • Het schoolplan geldt voor een periode van 4 jaar (2015 - 2019) en wordt door bijna niemand ingezien;
  • Door beide documenten met elkaar te verbinden ontstaat een levend document, dat ieder jaar opnieuw wordt geactualiseerd en door ouders, kinderen en team kan worden geraadpleegd. Zo wordt het document voor hen van betekenis en helpt het plan de school verder in het bereiken van onze missie en visie.
 
Daarmee ontstaat overigens ook een lijvig document en dat zou ouders vervolgens weer kunnen afschrikken om het te raadplegen. Daarom wordt er veelvuldig gewerkt met links, zodat ouders zelf kunnen bepalen of zij de daar achter liggende informatie willen raadplegen of niet. Daar waar sprake is van een bijlage zónder werkende link, is er sprake van een document voor intern gebruik (zichtbaar voor team, Mr, bestuur en inspectie, niet zichtbaar voor overige belangstellenden). Naar de inspectie toe worden alle (gelinkte) documenten aan de papieren versie toegevoegd. Voor ouders wordt het schoolplan/de schoolgids alleen nog maar in digitale versie beschikbaar gesteld. Het is met alle gelinkte documenten te vinden op onze website:  www.egbertusvianen.nl .
Zie ook: Bijlage: Over het plan.
 
In het schoolplan/de schoolgids vindt u alle informatie die u nodig hebt om een verantwoorde keuze voor een school voor uw kind te kunnen maken. We informeren u over hoe het onderwijs er binnen onze school uitziet en wie erbij betrokken zijn. Wat u in het schoolplan/de schoolgids leest, vinden wij als team belangrijk en daar mag u ons op 'afrekenen'.
 
Het schoolplan/de schoolgids kent een algemeen gedeelte, waarin u kunt lezen waar de school voor staat en waar het in de toekomst aan wil werken. De variabele gegevens over schooltijden, vakanties, rapportdata en dergelijke zijn opgenomen in de informatie- en activiteitenkalender Zie bijlage. De informatie- en activiteitenkalender maakt deel uit van het schoolplan/de schoolgids. De kalender staat op de website, maar wordt ook in papieren versie als een 'echte' kalender aan het begin van ieder schooljaar uitgereikt.
 
Als aanvulling op dit alles ontvangt u eenmaal in de twee weken op de dinsdag een digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over zaken die niet in het schoolplan/de schoolgids staan of herinnerd aan dingen die al langer bekend zijn (bijv. vrije dagen).
 
Zoals vermeld vindt u het schoolplan/de schoolgids van het schooljaar 2016 - 2017 op onze vernieuwde website. Op de website vindt u heel veel informatie over de school. U moet er eens een kijkje gaan nemen!
 
Na het lezen van het schoolplan/de schoolgids komen er wellicht vragen bij u op, of suggesties ter aanvulling. U kunt hierover contact opnemen met de directeur. Mogelijk kunnen we uw suggesties verwerken in een volgende schoolplan/-gids.
 
Wij hopen, dat u na het lezen van deze schoolgids goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen op de Egbertusschool.
 
 
Met vriendelijke groet namens het team van de Egbertusschool,
 
 
 
Ben van der Werf, directeur Egbertusschool.
 
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...