Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

  1. De school 
 
1.1 De richting

De Egbertusschool is een kleine, katholieke school met een kind- en oudervriendelijk imago, gelegen in de oude stadskern van Vianen. Op deze stadsschool wordt onderwijs op maat gegeven. Ieder kind is er welkom en de ouder is er op de eerste plaats ouder, soms met de rol van partner, soms met de rol van klant. Vanuit dit perspectief probeert de Egbertusschool de kinderen op te voeden tot jonge, sociaal voelende mensen, die begrip voor elkaar opbrengen. Ook al kom je uit een andere cultuur, heb je een andere godsdienst of zie je er anders uit: we respecteren elkaar!

 
1.2 Directie 

De directeur van de school is Ben van der Werf. Hij heeft de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor schoolzaken. Hij wordt geassisteerd door een managementteam en teamleden, waarvan een aantal zich heeft gespecialiseerd tot rekenspecialist (vacature), taalspecialist, talent coach (vacature), kunst- en cultuurcoördinator, ICT-coördinator of ARBO-coördinator.
Bij zijn afwezigheid is Nienke Kuipers het eerste aanspreekpunt. Zij zorgt voor afhandeling van lopende zaken.


1.3 Situering van de school

Onze school bevindt zich als enige midden in de oude stadkern van Vianen en is daarmee uniek gelegen. Het is een gezellige, knusse school met een rijke meer dan 100-jarige geschiedenis. Tot 1921 werd in het Egbertushuis, van de zusters van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, uitsluitend onderwijs aan meisjes gegeven. Toen door de L.O.-wet van 1921 ook het bijzonder onderwijs werd gesubsidieerd, werd het een gemengde school voor jongens en meisjes. In 1924 werd aan het Egbertushuis een nieuw schoolgebouw gebouwd. De school kreeg de naam St. Aloysiusschool. In 1971 werd het inmiddels sterk verouderde gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Het Egbertushuis werd afgebroken. De naam van de vernieuwde school is het enige dat nog aan het oude klooster herinnert.
De kleuters waren gehuisvest in het gebouw aan het Zwanengat, jarenlang naamloos (RK Kleuterschool), de laatste jaren onder de naam "De Schakel". Vanaf 1983 komen beide scholen onder éénhoofdige leiding.


1.4 De schoolgrootte

De Egbertusschool telde op 1 oktober 2015 139 kinderen afkomstig uit 107 gezinnen, verdeeld over 6 groepen en 10 personeelsleden. De kinderen van de Egbertusschool komen in hoofdzaak uit de autochtone bevolkingsgroepen. Een tiental jaren terug bedroeg het leerlingaantal zo'n 60 kinderen, niet voldoende om als zelfstandige school door het leven te gaan. De Egbertusschool maakte dan ook deel uit van de Wegwijzer, een grote school in de Monnikenhof te Vianen. Met de geleidelijke stijging van het aantal kinderen verkreeg de school in 2006 - 2007 zijn zelfstandige status. Prognoses geven aan, dat de school tien jaar stabiel blijft met een leerlingaantal van zo'n 140 kinderen. In deze stabiele periode lijkt de school zich nu te bevinden. In de prognoses is geen rekening gehouden met toekomstige woningbouwplannen in de directe omgeving van de stadskern van Vianen.
In 2007 - 2008 is door een inpandige verbouwing een zesde lokaal gerealiseerd. Hiermee zullen we het voorlopig moeten doen. Om voor een zevende lokaal in aanmerking te komen, dient het leerlingaantal op de teldatum 1 oktober van ieder jaar ruim boven de 150 kinderen te stijgen. De toekomst zal leren of dat aantal wordt gehaald.
De leiding van de groepen is in handen van ervaren, goed opgeleide leerkrachten. De indeling en samenstelling van de groepen vindt u in de informatie- en activiteitenkalender.


1.5 Onze schoolbevolking

Uit de oude Binnenstad komt 40 % van onze schoolbevolking. Uit Zederik (inclusief De Borchen) komt 35 %. Uit De Hagen komt 18 % van onze kinderen. En 7 % komt uit overige wijken van Vianen waaronder Monnikenhof. 
 
De Egbertusschool is vooral populair bij hoogopgeleide ouders:
Van 78 % van deze gezinnen heeft/hebben de ouder(s) een opleiding gevolgd variërend van HAVO, (V)WO, HBO tot Universiteit. Van 22 % van deze gezinnen heeft/hebben de ouder(s) een opleiding genoten variërend van LBO, MAVO tot (V)MBO.
De school zou hoog scoren bij schoolhockeytoernooien. Deze worden helaas in Vianen niet georganiseerd…


 

Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...