Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  5. Analyse van het functioneren van de school

5.1 Inspectie
Uiteraard betrekken wij het oordeel van de inspectie bij de analyse van het functioneren van de school. Het laatste inspectiebezoek dateert van november 2011. Het oordeel van de inspecteur was positief te noemen. Op alle beoordeelde indicatoren scoorde de school op een schaal van 1 t/m 4 een '3'. Daar waren we als team blij mee! Het is de ambitie van de school om bij een volgend inspectiebezoek eenzelfde score te behalen en daar waar mogelijk te gaan voor de '4'.
De inspecteur volgt de school door jaarlijks de resultaten van de centrale eindtoets en van een aantal tussen-/eindtoetsen te monitoren. Wanneer daartoe aanleiding is, vereert de inspecteur de school met een bezoek. Dit is tot op heden nog niet gebeurd, waaruit we de conclusie trekken, dat de resultaten op het niveau zijn van wat van de school mag worden verwacht.
Zie ook: 'Meest recente inspectieoordeel (november 2011)'.
 
5.2 Analyse op groeps- en schoolniveau
Het oordeel van de inspecteur mag geen reden zijn om tevreden achterover te gaan leunen. Het is zaak de resultaten van de groepen goed te blijven volgen om daar waar nodig te anticiperen op de uitkomsten ervan. Scherp zijn en blijven in het belang va onze kinderen!
De resultaten van de tussentoetsen (jan/febr) vormen de basis voor een analyse op groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze een specifieke groep gedurende 8 achtereenvolgende jaren volgen én we kunnen volgen hoe de resultaten van één groep zich onderling verhouden. Op basis van deze analyse stellen we onszelf doelen op groeps- en schoolniveau.
Zie ook: 'Analyse op groeps- en schoolniveau'.
 
5.3 Analyse uitkomsten tevredenheidsonderzoeken
De uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers worden geanalyseerd. Op basis van de conclusies worden er doelen geformuleerd en acties gepland. In 2014 - 2015 hebben de onderzoeken plaats gevonden. Om te kunnen vaststellen of uitgevoerde acties hebben geleid tot een hogere tevredenheid onder leerlingen, ouders en medewerkers wordt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek gepland. Daarbij worden alleen dié vragen gesteld die antwoord geven op dat wat je te weten wilt komen (inzoomen).
Zie ook: 'Analyse uitkomsten tevredenheidsonderzoeken'.
 
5.4 Cockpit ParnasSys
In de cockpit van ParnasSys worden systematisch verzamelde gegevens overzichtelijk getoond. Deze gegevens worden bij de analyse gebruikt.
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...