Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

6.1 Contacten met de ouders​

Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken via de nieuwsbrief en onze website  www.egbertusvianen.nl . Over het wel en wee van uw kind via rapporten en persoonlijke gesprekken. Dit is onze verantwoordelijkheid, maar er is ook een verantwoordelijkheid voor ouders. We stellen het erg op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke privé-gebeurtenissen. Deze goede samenwerking kan alleen maar positief op uw kind doorwerken. Ook doen wij als school regelmatig een beroep op ouders om aan allerlei schoolse activiteiten deel te nemen en mee te helpen bij de organisatie of uitwerking.


6.1.1 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
Wij proberen dit contact zo goed mogelijk te maken door:

 • het uitgeven van de/het digitale schoolgids/schoolplan inclusief papieren informatie- en activiteitenkalender;

 • iedere ouder de mogelijkheid te bieden, om ook buiten de rapportavonden om, een gesprek met de leerkracht te hebben; 

 • ouders door middel van de inlooptijd tussen de eerste en de tweede bel de mogelijkheid te bieden de leerkracht van de groep (kort) te spreken; 

 • onze nieuwsbrief die eenmaal in de twee weken met belangrijke informatie digitaal wordt verstrekt; 

 • onze website met belangrijke informatie en foto's van onze activiteiten; 
  het ouderportaal waarbij ouders via iPhone/tablet/computer informatie krijgen over hun kind; 

 • ​​het geven van informatie- en thema-avonden; 

 • ouders te betrekken als groepsouder, hulpouder bij o.a. handvaardigheidslessen, begeleiding bij buitenschoolse activiteiten, begeleiding bij sport en speldagen, begeleiding bij feesten.
   

6.1.2 De schoolgids / het schoolplan
Dit is een uitgebreid visitekaartje van onze school waarin doelstellingen, uitgangspunten en leermethoden staan vermeld. Het is geschreven voor het onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar en moet voldoen aan de Wet op het Basisonderwijs. Dit document wordt regelmatig aangepast aan nieuwe omstandigheden en inzichten. De schoolgids / het schoolplan kunt u als ouders ter inzage vragen bij de directie en is ook op de website terug te vinden.
 

6.1.3 Gesprekscyclus
De gesprekscyclus met ouders bestaat uit de volgende gesprekken:

 • Het intakegesprek;

 • Het afstemmingsgesprek;

 • Het rapportgesprek.

 Daarnaast kennen we ook nog het kennismakingsgesprek
 

Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...