Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Verwijsindex

De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met de ouder/verzorger en/of jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden om zo de zorg aan de jeugdige te optimaliseren. De school zal pas een verwijzing in de index maken na contact met ouders. Voor meer informatie, zie www.verwijsindexmiddennederland.nl.

Vertel maar
23februari2019
Van zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart hebben de...
22februari2019
Op vrijdag 22 februari vieren we 's middags carnaval!
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt de school...