Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
      Verzekering / Aansprakelijkheid school

Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht gedurende de schooluren en tijdens evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Bovendien is er een doorlopende reis- en evenementenverzekering afgesloten. Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden kan de schoolleiding om advies gevraagd worden bij de invulling van het formulier. Ouders/verzorgers die leerlingen in de auto vervoeren bij o.a. excursies dienen een inzittendenverzekering te hebben. Alle leerlingen kleiner dan 1,35m en lichter dan 35 kg moeten op een goedgekeurde zitverhoger zitten.

De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van kostbare zaken, zoals mobiele telefoons. Ook niet als de leerkracht het toestel tijdelijk heeft bewaard. Geadviseerd wordt om kostbaarheden niet mee naar school te nemen.

Vertel maar
17september2019
Op dinsdag 17 september verschijnt de tweede nieuwsbrief.
Op dinsdag 11 juni nemen de kinderen van groep 8 deel aan...
Wanneer U er bezwaar tegen hebt, dat er (een) foto('s) met...