Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
   De Egbertusschool en carnaval
Het carnaval werd in de late Middeleeuwen het volksfeest bij uitstek. Het feest duurde drie dagen, van zondag tot Aswoensdag.

Over de oorsprong van Vastenavond (de avond voorafgaande aan Aswoensdag) zijn de meningen verdeeld. De Romeinen en Germanen kenden feesten en uitbundige verkleedpartijen die werden gevierd wanneer de winter ten einde liep en het voorjaar begon. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre deze feesten invloed hebben gehad op de Middeleeuwse Vastenavond, maar dat er oude elementen in de Vastenavondfeesten aanwezig waren, daarover bestaat geen twijfel.

De katholieke kerk heeft de oude feestelijkheden deels overgenomen en ze een plaats gegeven in de christelijke traditie. Op vette dinsdag (voor de vasten) werd al het vet dat er in huis was opgemaakt omdat het anders zou bederven. De vastenperiode is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus in de woestijn vastte en tevens de periode waarin gelovigen zich kunnen bezinnen op de christelijke kernwaarden.

Carnaval begint zeven zaterdagen vóór Pasen. Het is een periode waarin iedereen nog eens een keer 'los' mag gaan, want na carnaval begint de vastentijd. Carnaval komt van het Latijnse 'carne-vale' wat 'vlees, vaarwel' betekent. De carnavalsdagen worden ingevuld met plezier en uitbundigheid. In het zuiden van Nederland zijn ook de winkels dicht en dorpen en steden staan volledig op hun kop. Men is verkleed en uitbundig versierd.

Ook op de Egbertusschool wordt carnaval gevierd. We doen dat misschien iets minder uitbundig dan in het zuiden des lands, maar hebben er niet minder plezier om!

Vertel maar