Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
      Buddy's op de Egbertusschool
 

Wat is een buddy?

Een buddy is een ervaren ouder van de Egbertusschool, die contact onderhoudt met (een) nieuwe ouder(s), die heeft/hebben aangegeven het contact met een buddy op prijs te stellen. Hiermee biedt de buddy gevraagd en ongevraagd ondersteuning aan de nieuwe ouder, bij wie veelal (veel) vragen m.b.t. de 'normale' gang van zaken op de Egbertusschool leven.
 

Gevraagd en ongevraagd

De buddy beantwoordt vragen van nieuwe ouders, maar kan ouders ook ongevraagd informeren over op handen zijnde activiteiten, waarmee de nieuwe ouders worden geconfronteerd. Wanneer je nog niet weet wat er staat te gebeuren, is het lastig om daarover vragen te bedenken, vandaar de ongevraagde service. Aan nieuwe ouders wordt gevraagd of zij óók ongevraagde informatie op prijs stellen. 

 

Ouderbetrokkenheid

Met de inzet van buddy's draagt de Egbertusschool in hoge mate bij aan het verder verhogen van de ouderbetrokkenheid. De school zorgt er door de inzet van buddy''s voor dat nieuwe ouders zich snel thuis en welkom voelen. Dit versterkt de fijne sfeer op onze school. Naast de inzet van buddy's organiseren ouders jaarlijks een openingsfeest voor ouders, kinderen en teamleden. Dit is een uitgelezen moment voor nieuwe ouders om in contact met andere ouders, kinderen en teamleden te komen. Eén van de kernwaarden van de Egbertusschool is 'SAMEN'. Door bovengenoemde inzet wordt het gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid in positieve zin beïnvloed.

 

Kan iederéén buddy worden?

Een buddy is behulpzaam, biedt een luisterend oor, is betrokken bij nieuwe ouder(s) en gaat met tijd en aandacht in op hun vragen. Een buddy gaat vertrouwelijk om met van ouders verkregen informatie en informeert ouders op neutrale, objectieve wijze. Een buddy neemt geen 'aapjes op de schouder', maar verwijst ouders desgewenst naar de leerkracht en/of de directie, de ouderraad en/of de medezeggenschapsraad. Ouders die buddy willen worden, melden zich bij de directie, die de kandidaat-buddy nader zal informeren. Mede op basis hiervan bepaalt de ouder of 'het buddy-zijn' iets voor hem/haar is. Buddy's worden dus niet gescreend.

 

Hoe gaat een en ander in zijn werk?

 • Alle ouders worden via website en Informatie- en Activiteitenkalender op de hoogte gebracht van het bestaan van buddy's.

 • Nieuwe ouders worden bij het kennismakingsgesprek door de directie gewezen op de buddy-servicedienst. 

 • Wanneer ouders hun kind daadwerkelijk aanmelden, zal in het inschrijfformulier worden gevraagd:

  • of ouders gebruik willen maken van de buddy-servicedienst;

  • en zo ja, of zij dan ongevraagd en/of (alleen) gevraagd geïnformeerd willen worden.

 • Wanneer ouders positief op de buddy-service reageren, zal de directie de buddy-groep daarover informeren en met instemming van de nieuwe ouder(s) het telefoonnummer doorgeven. De buddy-groep bepaalt in onderling overleg wie er met de nieuwe ouder(s) contact opneemt. 

 • De mogelijkheid bestaat dat nieuwe ouders een voorkeur voor een buddy uitspreken, bijvoorbeeld omdat zij deze buddy kennen en/of er bij in de buurt wonen. In dat geval brengt de directie via de buddy-groep de ouder(s) in contact met de buddy van keuze.

 • De buddy neemt bij ouders waarvan het kind in groep 0 of 1 instroomt een maand voordat het kind 4 jaar wordt contact met hen op. Bij ouders waarvan de kinderen door verhuizing naar de Egbertusschool komen, neemt de buddy desgewenst z.s.m. contact op.

 

De volgende personen zijn met ingang van schooljaar 2020 - 2021 beschikbaar als buddy:

 • Marsha Borggreven

 • Lobke Mentrop

 • Rianne van de Wetering

 • Marieke Wouterse

Vertel maar